بسته بندی ظروف شیشه ای آرکوفام

شرکت آرکوفام در واحد بسته بندی خود از ایمن ترین و بهترین امکانات جهت حمل و نقل بین المللی بهره گیری نموده که از جمله می توان به فوم گذاری بین قطعات ، شیرینگ قوی ، جعبه و کارتن مستحکم و در نهایت چسب و تسمه کشی و شیرینگ کارتن ها نام برد که این عملیات انتقال محصولات را به مناطق مختلف آب و هوایی اعم از خشک یا مرطوب میسر می سازد.

 

Scroll Top