ماشین آلات و تجهیزات ظروف شیشه ای آرکوفام

-    استفاده از دستگاههای   CNCتمام اتوماتیک در برشکاری
-    بهره گیری از دستگاههای پرداخت کاری تمام اتوماتیک
-    استفاده از دستگاههای تمام اتوماتیک ساکورایی در چاپ عکسبرگردان
-    مرحله پخت در کوره های کالیبره ساخت کشور ایتالیا
-    شیرینگ قطعات و کارتن محصول بوسیله دستگاه تمام اتوماتیک شیرینگ ساخت کشور ایتالیا
از دستگاههای تمام اتوماتیک در تولید برچسب ها و تکنولوژی مدرن در ایجاد محصول نهایی بهره می بریم

 

Scroll Top