نمایندگی خارجی ظروف شیشه ای آرکوفام

  • نمایندگی های خارجی :

 

Yonus Gulestani

 

Name

007-9266164833

Viber

Yonus_008@yahoo.com

 

E-mail

Russia/Moscow

 

Countery/City

Yonus golistani67

 

skype

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manochehr Mahroughi

 

Name

007-7015076136

Viber

K_mahroughi@yahoo.com

 

E-mail

Kazakhstan/Almaty

 

Countery/City

K_mahroughi

 

skype

 

 

Majid Abdolwahab

 

Name

0099-7554302609

Viber

 

E-mail

Kyrgyzstan/Bishkek

 

Countery/City

 

skype

 

 

 

Subhan_tahmazov

 

Name

0038-0633420059

Viber

Subraservis_ltd@meail.ru

 

E-mail

Ukraine/Odessa

 

Countery/City

Subhan tahmazov

 

skype

 

 

Ali_heidar

 

Name

 

Viber

ash@hotmail.com

E-mail

Lebanon/Beirut

 

Countery/City

 

skype

 

 

 

Nadeem heidar

 

Name

0092-3214812260

Viber

Nadeemtrads@gmail.com

E-mail

pakistan

Countery/City

Nadeemheidar

skype

 

 

 

Saeed sistany

 

Name

 

Viber

Fvzsmgroup@yahoo.com

E-mail

Romania

Countery/City

 

skype

 

 

 

wahab heydari

 

Name

00375297733596

Viber

Wahab35@mail.ru

E-mail

Belarus/Minsk

Countery/City

 

skype

 

 

Scroll Top