واحد کنترل کیفیت ظروف شیشه ای آرکوفام

در مجموعه خطوط تولید شرکت ارکوفام واحد کنترل کیفی استقرار دارد و تمامی قطعات پس از پایش به واحدهای بعد انتقال می یابد.
در قسمت بسته بندی نیز پس از کنترل نهایی فاکتورهای مختلف محصول جهت بسته بندی به قسمت مربوطه انتقال می یابد.
واحد پیشتیبانی و خدمات مشتری نیز پس از ارسال محصول و تائید تحویل توسط مشتریان گرامی ، میزان رضایت آنها را از درجه کیفی محصول خریداری شده ارزیابی می نمایند.

 

Scroll Top